สมาคมรถเช่าออนไลน์แห่งประเทศไทย


เปิดรับสมัครสมาชิกรุ่นแรก "ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม"

ปิดรับสมัครสมาชิกรอบแรก วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561


"ไปด้วยกัน เราไปได้ไกลกว่า"


ค้นประวัติลูกค้าแบล็คลิสทั่วประเทศ
เข้าร่วมสมาคม | เข้าสู่ระบบ

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 265 ราย, ครอบคลุม 31 จังหวัดทั่วประเทศ

มีจำนวนรถบริการทั้งหมด 2233 คัน

ฐานข้อมูลอาชญากรในระบบทั้งหมด 1577 ราย